• Anasayfa
  • |
  • Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri

Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2020 tarih ve E-651 sayılı yazısında ; Türk Boğazlarında gemi geçişlerini düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesinde Ege Denizinden veya Karadenizden Boğazlara giren her geminin, uluslararası sağlık kuralları çerçevesinde Türk yasalarıyla belirlenmiş sağlık denetimine tabi tutulacağı belirtilmiş,

28.01.2020 tarihli ve E-6 sayılı yazı ile COVID-19 hastalığı için alınan tedbirler çerçevesinde, Türk Boğazlarından geçiş yapmak isteyen gemilerin gemideki sağlık durumunu gösteren Deniz Sağlık Bildirimleri ile gemiye ait belgeleri boğaz geçişi öncesinde e-posta aracılığıyla İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezlerine iletmeleri gerektiğinin belirtildiği,

Bu bildirimleri ve Türk Boğazlarında yürütülen sağlık kontrolü işlemlerini elektronik ortama aktararak kolaylaştırma amacıyla Genel Müdürlükleri internet sayfasında acentelerin kullanmakta olduğu Online İşlemler bölümünde Boğaz Geçiş Bildirimi sayfasının oluşturulduğu, bu sayfadan gemi acenteleri boğaz geçişi yapacak gemilere ait bildirim ve belgeleri elektronik ortamda iletilebileceği, ayrıca Online İşlemler bölümünde Gemi Hareketleri sayfasının da oluşturulmuş olduğu, acentelerin bildirim yaptıkları gemilerin sefer bilgilerini bu ekrandan göre bilecekleri Boğaz Geçiş Bildirimi sayfasına https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler adresinden ulaşılabilmekte olup Boğaz Geçiş Bildirimi sayfasının kullanışı ile ilgili yazı ekindeki rehberde sunulduğu,

Acentelerce Elektronik olarak iletilen bu bilgi ve belgeler ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince inceleneceği Boğaz Geçiş Bildirimi yapan gemi bilgileri boğaz geçiş planlaması yapılabilmesi amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerine de bildirileceği, Ayrıca boğaz geçişi esnasında yapılan sağlık denetimlerinin de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gemilerin pratika işlemi sırasında belgelerin asıllarını hazırlamaları ve pratika botundaki sağlık ekiplerine vermeleri gerektiği,

Belirtilen uygulamalara 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlanacak olup, bu tarihten itibaren Türk Boğazlarından geçmek isteyen tüm gemilerin boğaza giriş yapmadan önce Boğaz Geçiş Bildirimi sistemi üzerinden elektronik olarak boğaz geçiş bildirimi yapmaları gerektiği, Gemilerin Merkezlerine gönderdikleri e-posta ile yapılan bildirimlerin 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınmayacağı,

COVID-19 salgını ile mücadeleye yönelik önlemlerin uygulanabilmesi ve gemilerin boğaz geçişlerinde sorun yaşamamaları için ilgililerin bilgilendirilmesi ve uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilmesi belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

576_1333_t_rk_bo_azlar_nda_sa_l_k_kontrol_nlemleri.pdf