• Anasayfa
  • |
  • Türkiye – Ürdün Ortak Ulaştırma Komitesi Toplantısı Ürdün Büyükelçiliği Nota’sı Hk.

Türkiye – Ürdün Ortak Ulaştırma Komitesi Toplantısı Ürdün Büyükelçiliği Nota’sı Hk.

              Sayın Üyemiz,

 

              İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti

               Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve E.24433 sayılı yazısı.

 

                İlgi yazı ile,

 

                - Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla UDHB'na iletilen ve                 24 – 27 Ekim 2017 tarihlerinde Ülkemiz ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında gerçekleştirilen Türkiye – Ürdün Ulaştırma Ortak Komitesi toplantısında gündeme getirilen "Akabe" limanında, deniz hatlarına (Ro-Ro) liman hizmet tarifelerinde indirim konusunda, Ürdün Makamlarının gerçekleştirdiği indirim oranlarının bildirildiği Nota'nın gayrı-resmi çevirisinin İlgi yazı Ek'inde sunulduğu,

 

              - Bu çerçevede sektöre duyuru yapılması ve yapılan indirimler sonrası Akabe limanında faaliyette bulunmayı planlayan firmalarımızın UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermesi,

hususu istenmektedir.

 

               Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                                   Saygılarımızla                                      

  

                                                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                                                     Genel Sekreter

     EK: İlgi Yazı ve Ek'inin Örneği (2 Sayfa Web Sayfası)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                             BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                   - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                      - İMEAK DTO Şube YK Başkanları   

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                      

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                          

- TAİS                                                      

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- UTİKAD

- ROFED

- KOGAD

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                    

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 

- WISTA Türkiye Derneği

 - 30 No.lu Meslek Komite Grubu

206_1367_EK-206.pdf