• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Arnavutluk 13. Dönem KEK Toplantısı Hk.

Türkiye-Arnavutluk 13. Dönem KEK Toplantısı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 30.01.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

Türkiye-Arnavutluk 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 15 Şubat 2024 tarihinde ülkemizde düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup toplantıda kullanılmak üzere TOBB’dan bir bilgi notu talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Arnavutluk ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerin 2 Şubat 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar TOBB’a (eren.ozturk@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

98_331_t_rkiye_arnavutluk_13_d_nem_kek_toplant_s_hk.pdf