• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına Dair Uygulama Talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına Dair Uygulama Talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü tarafından, 18 Nisan 2022 tarihinde duyurulan; “İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi ile Görünmeyen İşlemlere İlişkin 13 Ocak 2000 Tarih ve 2000/YB-4 Sayılı Genelge Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına Dair Uygulama Talimatı”nda; “Madde 1- (1) (Değişik: 18/4/2022) Bu Uygulama Talimatının amacı; “16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinin ek 1 inci maddesi ile Görünmeyen İşlemlere İlişkin 13 Ocak 2000 tarih ve 2000/YB-4 sayılı Genelge kapsamında Merkez Bankasına yapılacak döviz satış işlemlerinin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir.” şeklindedir.

Uygulama Talimatının 4. Maddesi’nde de belirtildiği üzere; Görünmeyen İşlemler Genelgesi kapsamında döviz kazandırıcı hizmet bedeli dövizin satılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Görünmeyen İşlemler Listesi’nde yer alan (navlun vb. gibi) denizcilik sektörümüzü ilgilendiren döviz gelirlerinin %40’ının Türk Lirası’na çevrilme mecburiyeti getirilmemiştir.

İhracat bedeli dövizin ise en az %40’ının Merkez Bankasına satılmak üzere Bankaya satılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gemi satışları da ihracat kapsamında değerlendirildiğinden, satış bedelinin %40’ının Türk Lirası’na çevrilme zorunluluğunun bulunduğu ve en az %40’ının satılması mecburiyeti bulunmaktadır.

Bahse konu Uygulama Talimatı ve Görünmeyen İşlemler Listesi’ne yazımız ekinden veya Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

365_1908_t_rkiye_cumhuriyet_merkez_bankas_na_yap_lacak_d_viz_sat_na_dair_uygulama_talimat_1908_365.pdf