• Anasayfa
  • |
  • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması

"Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 İnci Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2022/49)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarih ve 32059 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış olup, Ek’te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ'in 15.Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak, 2023 yılı için tütün ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri;

a) Toptan satış belgeleri:813,00-TL (Yirmisekizbinsekizyüzonüç Türk Lirası),

b) Parakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.482,00-TL (Bindörtyüzsekseniki Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 980,00-TL (Dokuzyüzseksen Türk Lirası),

3) Diğer Mahallerde 356,00-TL (Üçyüzellialtı Türk Lirası),

c) Açık içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6.186,00-TL (Altıbinyüzseksenaltı Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 2.374,00-TL (İkibinüçyüzyetmişdört Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamülü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 15.047,00-TL (Onbeşbinkırkyedi Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 13.821,00-TL (Onüçbinsekizyüzyirmibir Türk Lirası).

şeklinde belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

951_3958_t_t_n_mamulleri_ve_alkoll_i_kilerin_sat_na_ve_sunumuna_ili_kin_usul_ve_esaslar_hakk_nda_y_netmeli_in_uygulanmas_.pdf