• Anasayfa
  • |
  • Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 08.06.2018 Tarih ve    30445 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi;

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gelir desteği ödemesinden yararlanacak olan işletmecilere;

a) Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 750  1000 TL,

b) Diğer ulaşım araçlarından;

1) Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 1330 TL,

2) Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 750 1000 TL,

3) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ise aylık 600  800 TL,

şeklinde değiştirilmiştir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                                         Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                           Murat TUNCER

EKLER:                                                                                                                Genel Sekreter

EK-1: Yönetmelik Değişikliği (1 Sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:                                                                                    

- Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                          - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.            - İMEAK DTO Şube Başkanları

- İDO A.Ş.

- İZDENİZ A.Ş.

- GESTAŞ

- ROFED

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri     

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

-S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.       

- 14, 31, 38, 39, 45, 46, 48 No.lu Meslek Grupları   

339_2286_pdf_ucretsiz_seyahat__kapsaminda_yapilacak_gelir_destegi.pdf