• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) 32. Dönem Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Görüş Talebi Hk.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) 32. Dönem Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.04.2020 tarihli yazıda, COVID-19 salgınının deniz ticaretinin önünde engel teşkil etmemesi amacıyla çeşitli önlemler alındığı; IMO tarafından alınan önlemlerin sirküler olarak yayımlandığı ve söz konusu önlemler kapsamında ertelenen IMO toplantılarına ilişkin bilgilere http://www.imo.org/en/mediacentre/meetingsummaries/pages/default.aspx internet sayfası üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, IMO Sekretaryası tarafından ertelenen toplantı tarihlerinin yeniden belirlenmesi, salgının IMO bütçesine etkilerinin tespit edilmesi, ilgili kurumların, sektörün ve paydaşların yaşadığı ve IMO nezdinde çözüme kavuşturulabilecek konular ile üye ülkelerdeki salgına ilişkin gerçekleştirilen iyi uygulamaların paylaşılması ve salgına ilişkin alınabilecek yeni önlemler hususlarında Olağanüstü Konsey Toplantısı (C/ES.32) düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, düzenlenecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında dile getirilecek ülke görüşümüzün belirlenmesini teminen yukarıda bahsedilen konular kapsamındaki görüşlerinizin 29 Nisan 2020 tarihine kadar Odamıza (emre.erdogan@denizticaretodasi.org.tr) bildirilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

506_1238_uluslararas_denizcilik_rg_t_nternational_maritime_organization_mo_32_d_nem_ola_an_st_genel_kurul_toplant_s_g_r_talebi_hk.pdf