• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği'nin Pandemi Sürecinde Sertifika ve Sörvey Uygulamaları Tavsiyeleri Hk.

Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği'nin Pandemi Sürecinde Sertifika ve Sörvey Uygulamaları Tavsiyeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 21 Nisan 2020 tarih ve COVID-19(20)43 sayılı yazıda, Uluslararası Klas Kuruluşları Derneği'nin(IACS) COVID-19 pandemisi sürecinde, sörveyler ve sertifikalandırma işlemleri ile ilgili sektörden gelen talepler doğrultusunda üyesi Klas Kuruluşları uygulamalarına ilişkin hazırlamış olduğu kılavuza yer verilmekte olup, kılavuz ve eki Türkçe çevirisi ile birlikte Ek'te sunulmaktadır.

Yazıda ayrıca, IACS'in web sitesinde COVID-19 başlığı altında açıklayıcı bilgilere yer verilen bir sayfanın yayınlandığı, bahse konu bilgilere http://iacs.org.uk/covid-19/ linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                  

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter                 

516_1249_uluslararas_klas_kurulu_lar_birli_i_nin_pandemi_s_recinde_sertifika_ve_s_rvey_uygulamalar_tavsiyeleri_hk.pdf