• Anasayfa
  • |
  • Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliğleri Hk.

Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliğleri Hk.

Sayın Üyemiz,      

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aşağıda yer alan 2021/3, 2021/6, 2021/7, 2021/23 Tebliğleri, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğlerin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek, Eklerindeki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, Tebliğlerin Eklerindeki listelerde yer alan atıkların, kimyasalların, katı yakıtların ve metal hurdaların denetim ve ithalat işlemlerini kapsamaktadır.

1- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)

2- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/6)

3- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/7)

4- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/23)

Bilgilerinize arz/rica ederim.

7_4_4_7.pdf