• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Bayraklı Özel Yatların Türk Karasularında Kalış Süre Uzatımı

Yabancı Bayraklı Özel Yatların Türk Karasularında Kalış Süre Uzatımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden alınan 14.10.2020 tarih ve 770189 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Yabancı bayraklı özel yatların Türk karasularında kalış sürelerinin, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye'de beş yıla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir." hükmü ile düzenlendiği,

COVID-19 salgınından kaynaklanan ve tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkemizden çıkış işlemlerini gerçekleştiremeyen yabancı bayraklı özel yatların bulunması, bu süreçte tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları kararları çerçevesinde, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde yer alan şartların sağlanamaması ve ülkemizden çıkış işlemlerinin gerçekleştirilememesi hususları göz önünde bulundurularak, salgının yarattığı mücbir sebep dolayısıyla oluşan mağduriyetlerin giderilmesi, uygulamada meydana gelebilecek ihtilafların önlenmesi için;

01.01.2015 tarihinden sonra Türkiye'ye giriş yapmış olan veya Kültür ve Turizm Bakanlığından süre uzatımı işlemi yapılan ancak, Türkiye'de kalma süresi dolan yabancı bayraklı özel yatların Türkiye'de kalma sürelerinin herhangi bir başvuruya ve bir işleme gerek kalmaksızın 31.05.2021 tarihine kadar  uzatılmasının 14.10.2020 tarih ve 765765 sayılı Bakanlık Makamı "Olur"u ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1152_2774_yabanc_bayrakl_zel_yatlar_n_t_rk_karasular_nda_kal_s_re_uzat_m_.pdf