• Anasayfa
  • |
  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Ağustos 2022 tarih ve 31922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik değişikliği ile 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in "Sınır kapılarında verilen vizeler" başlıklı 15.maddesinin 3.fıkrasında yer alan "Deniz limanlarına gelen ticari gemi mürettebatının ülkesine veya başka bir ülkeye devam etme veya aynı limanda başka bir gemiye katılma zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda en fazla yetmiş iki saate kadar kalış hakkı sağlayan vize verilir" ifadesindeki "yetmiş iki saate" ifadesi "beş güne" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede yapılan düzenleme sonucunda ; yabancı gemiadamlarının gemiye katılmaları için verilen 3 günlük vize süresi 5 güne çıkarılmıştır. Bilgilerinize arz ve rica ederim.

584_2630_yabanc_lar_ve_uluslararas_koruma_kanununun_uygulamas_na_ili_kin_y_netmelikte_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf