Yetki Belgesi İşlemleri

Sayın Üyemiz,
İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, 30/04/2020 tarihli, 4058 sayılı ve "Yetki Belgesi İşlemleri" konulu yazı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen ilgi yazıda, Koronavirüsün (COVID - 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak, KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması hususunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Konu hakkında anılan Bakanlıktan alınan 17.04.2020 tarihli yazıda, Bakanlık otomasyon kayıtlarının incelendiği, yapılan inceleme neticesinde, KTY'nin 14 üncü madesinin yirmibirinci fıkrası gereğince U-Net Otomasyon Sisteminde iptal kaydı oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine anılan yetki belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün sayısının ise ilgi talimat çerçevesinde 01.03.2020 tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon sisteminde güncellendiği belirtilerek, konunun ilgili firmalara intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bakanlık tarafından yayımlanan listeye https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/DuyuruDetay/ulastirma-ve-altyapibakanligindan-koronavirus-onlemleri/505 adresinden ulaşılabilmekte olup, konuyla ilgili TOBB'dan gelen yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                     

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                    

553_1308_sirk_ler_no_553_yetki_belgesi_i_lemleri.pdf