• Anasayfa
  • |
  • YETKI DEVRI PROTOKOLÜ (RINA)

YETKI DEVRI PROTOKOLÜ (RINA)

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Türk Bayraklı gemilere sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda Denizcilik Müsteşarlığı’nca hazırlanan “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, Denizcilik Müsteşarlığı ile Registro Italiano Navale (RINA) arasında Yetki Devri Protokolü’nün 25.07.2006 tarihinde imzalandığı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TÜRKLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - GESAD - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Başkan Danışmanları - İMEAK DTO Şubeleri - Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri