YKTS-KEP ve UETS

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen ve ekte bir örneği sunulan Ticaret Bakanlığı'nca gönderilen yazıda, mer'i mevzuata göre muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS'ye ilişkin olarak Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde (YKTS) yapılan değişikler hakkında bilgi verilmekte olup bilgilerinizi arz/rica ederim.

180_728_sirk_ler_no_180_ykts_kep_ve_uets.pdf