• Anasayfa
  • |
  • Gelibolu Feribot İskele Kompleksinin Yapımı Hk.

Gelibolu Feribot İskele Kompleksinin Yapımı Hk.

Sayın Üyemiz,
 
Çanakkale İlinde tesis edilecek Gelibolu Feribot İskele Kompleksinin yapımı amacıyla Ek’li listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirlenen taşınmazların Gelibolu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığı’nın 18/07/2013 tarihli ve 20587 sayılı yazısı üzerine, 2972 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 01.08.2013 tarihinde kararlaştırılmış olup, 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
Saygılarımızla
 
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
EK:     İlgili Resmi Gazete Örneği ve Eki (2 Sayfa)
 
 
 
DAĞITIM                                                                                                     BİLGİ                                                                           

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                                   - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri         
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                          - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- T.D.İ. A.Ş.
- İDO A.Ş.                              
- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- ZEYPORT

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Oruç Reis Denizciler Kulübü