• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Taslağı Hk.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Taslağı Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 24.02.2022 tarih ve 185445 sayılı yazıda özetle  ;  Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanan Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Taslağına ilişkin Odamız görüşlerinizin ekte yer alan görüş bildirme formuna işlenerek 4/3/2022 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine resmi yazıyla ve elektronik ortamda (deniz.uhd@uab.gov.tr) gönderilmesi ile belirtilen süre içinde görüş gönderilmediği taktirde görüşümüzün olumlu sayılacağı belirtilmektedir.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Taslağı EK-1'de yer almakta olup, Taslağa ilişkin görüşlerinizin Ek-2'de yer alan görüş bildirme formuna işlenerek en geç 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

163_1325_k_y_tesisi_tehlikeli_y_k_uygunluk_belgesi_d_zenlenmesi_hakk_nda_y_nerge_tasla_hk.pdf